Reference

Reference o nás a o naších službách mohou poskytnou například organizace a firmy uvedené v tomto seznamu.

Domov Důchodců, Odry

Webové služby
Údržba doménových, webhostingových služeb a e-mailového serveru.
Ostatní
Organizaci dodáváme veškerý spotřební materiál a poskytujeme rychlou technickou podoru.

Drogerie TETA, Odry, Fulnek, Vítkov

Kamerový systém
Drogerie jsou vybaveny kamerovým systémem. Kamery snímají prodejny a jejich záznam se ukláda do místního serveru. Prodavačky mají přehled díky monitoru u jejich pokladny.
Ostatní
Dodáváme drogerii veškerý spotřební materiál a poskytujeme rychlou technickou podoru.

Ostwind, Odry, Praha, Regensburg (DE), Strasbourg (FR)

Webové služby
Údržba doménových, webhostingových služeb a e-mailového serveru.
Ostatní
Organizaci dodáváme veškerý spotřební materiál a poskytujeme rychlou technickou podoru.

Semperflex Optimit, Odry

Obsluha telefonie a údržba vnitřní telefonní ústředny.

Základní škola Jana Ámose Komenského, Odry

Kamerový systém
Škola je vybavena kamerovým systémem. Ten monitoruje pohyb žáků ve všech šatnách. Po namontování kamer je prostor pod větší kontrolou a tím klesl počet krádeží.
ICT
Kompletní zasíťování malé a velké budovy. Třídy jsou vybaveny zásuvkou pro připojení k internetu a školnímu serveru. Ve vytipovaných učebnách jsou namontovány projektory. Škole dodáváme veškerý hardware a software.
Ostatní
Pro školu dodáváme veškerý spotřební materiál. Škola využívá naší služby vzdalené technické podpory.

Základní škola Pohořská, Odry

Ostatní
Pro školu dodáváme veškerý spotřební materiál. Škola využívá naší služby vzdalené technické podpory.

Základní škola T. G. Masaryka, Fulnek

ICT
Kompletní zasíťování budovy. Třídy jsou vybaveny zásuvkou pro připojení k internetu a školnímu serveru. Škole dodáváme veškerý hardware a software. Obnova počítačových učeben. Monitoring místního serveru.
Ostatní
Pro školu dodáváme veškerý spotřební materiál. Škola využívá naší služby vzdalené technické podpory.